woensdag, 22. december 2004 - 11:42

4 organisaties lanceren discriminatie.nl

Op 22 december 2004 hebben vier organisaties, alle vier betrokken bij het tegengaan van discriminatie, negatieve beeldvorming en vooroordelen, een gecombineerde website geopend. De website informeert iedereen die beleidsmatig betrokken is bij het voorkomen en bestrijden van onderscheid op grond van leeftijd, sekse, seksuele voorkeur, ras, afkomst, nationaliteit, godsdienst, levensbeschouwing, handicap, burgerlijke staat en leefvorm.

De website brengt de vele vormen van discriminatie met elkaar in verband en geeft een breed beeld van de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op dit terrein. De redactie van www.discriminatie.nl is in handen van de gezamenlijke organisaties.
Categorie:
Tag(s):