maandag, 20. december 2004 - 21:28

'Alexander' nieuwe epos van Oliver Stone

Amsterdam

Hij had veel verschillende gezichten voor heel verschillende mensen – hij was een wervelende krijgsheer, vol ambitie en moed die met een jeugdig elan ten strijde trok tegen een overmacht aan Perzische legers. Een zoon die wanhopig probeerde de zegen te krijgen van zijn strenge en door vele veldslagen getekende vader. Een zoon verscheurd door de relatie met zijn moeder, die als meedogenloze veroveraar nooit een slag verloor en met zijn soldaten optrok naar de uiterste grenzen van de toen bekende wereld. Hij was een visionair wiens dromen, daden en lotsbestemming in alle eeuwigheid doorklinken en vorm gaf aan de wereld die wij nu kennen. Hij was dat alles en nog veel meer. Hij was Alexander de Grote.

Oliver Stone’s Alexander (COLIN FARRELL) is gebaseerd op het ware verhaal van één van de meest verlichte en invloedrijke leiders uit onze geschiedenis – een man die toen hij 25 jaar was al 90% van de toen bekende wereld had veroverd. Alexander leidde zijn nagenoeg onoverwinnelijke Griekse, Macedonische en later Oosterse legers in een achtjarige veldtocht van 22.000 mijl vol overwinningen en veroveringen. Toen hij op 32-jarige leeftijd stierf had hij een rijk onder zich dat de wereld nog nooit had gezien.

Tegen de achtergrond van de voor–Christelijke wereld van Alexander, vol van afwijkende gebruiken en morele overtuigingen, toont de film een tijd van ongekende schoonheid maar ook ongelofelijke bruutheid en mooie idealen en vreselijk verraad. De film geeft een gewaagde maar eerlijke kijk op het leven van Alexander en de relatie met zijn moeder, Olympias (ANGELINA JOLIE), zijn vader Philip (VAL KILMER), zijn beste vriend en legeraanvoerder Hephaistion (JARED LETO), Roxane, zijn ambitieuze en mooie vrouw (ROSARIO DAWSON) en zijn generaal en vertrouweling Ptolemy (ANTHONY HOPKINS).

Zijn buitengewone reis begint wanneer Alexander vanuit Macedonië een invasie start waarbij hij zijn legers leidt in een strijd om het westen van Azië te bevrijden van de Perzische overheersing. Daarvoor leidt hij zijn troepen in een bijna onmogelijke overwinning tegen een overmacht van het Perzische leger. Alexander weet zijn rijk uit te breiden naar de toen nog onbekende gebieden van Midden-Azie en trekt de Hindu Kush over, verder dan een westerling ooit was gegaan, en zet zijn veroveringen voort tot in het exotische India. En verbazingwekkend genoeg en mogelijk zelfs uniek in de analen van de militaire geschiedenis leed Alexander geen enkele nederlaag. Hij stuurde zijn legers door woestijnen, over bergen en door jungles van vreemde en mysterieuze landen waarbij hij iedere vijand die zich tegen hem verzette wist te onderwerpen en zelfs een broeiende muiterij onder zijn eigen mannen wist te onderdrukken.

De film vertelt het verhaal van Alexander, hoe hij van een jongeling vol dromen van glorie en avontuur tot een levende legende wordt en van de intense banden die hij had met zijn naasten en zijn eenzame en mysterieuze dood als heerser over een groot rijk. Alexander is het ongelofelijke levensverhaal van een man die de toenmalige wereld wist te verenigen en bewees dat het geluk met hen is die lef hebben.
Categorie:
Tag(s):