vrijdag, 24. december 2004 - 14:04

CDA zorgt voor betere kansen landbouw in Gelderse Vallei

Ede

Provinciale Staten van Gelderland hebben op 22 december het reconstructieplan voor de Gelderse Vallei vastgesteld. Het CDA heeft tijdens de behandeling van dit plan een brede steun verworven voor enkele aanpassingen. Deze aanpassingen zorgen voor betere ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw in de Gelderse Vallei.

Ten eerste heeft het CDA bewerkstelligd, dat er 10 mln extra beschikbaar komt voor bedrijfsverplaatsingen. Het gaat hier om het verplaatsen van intensieve veehouderijbedrijven die te dicht bij natuurgebieden liggen en zich op een andere locatie willen vestigen. Ook op het gebied van planschade is voldoende zekerheid verkregen. Daarmede wordt tegemoet gekomen aan de eerder ingenomen stelling “geen geld, geen reconstructie”.

Er is ook besloten om de natuurgebieden De Buzerd en Het Hoevelaakse Bos uit de Ecologische Hoofdstructuur te halen. Dit zal reeds in 2005 plaats vinden. Dit betekent, dat een aantal veehouderijbedrijven niet langer belemmerd worden in hun ontwikkeling. Ter compensatie worden elders twee natuurgebieden aan de Ecologische Hoofdstructuur toegevoegd.
Het Reconstructieplan kan onbillijk en onredelijk uitpakken voor individuele bedrijven. Voor bedrijven in de zogenaamde verwevingsgebieden is een knelgevallenregeling afgesproken. Op voorstel van het CDA krijgt de Reconstructiecommissie een zwaarwegende stem in de besluitvorming over de knelgevallen. Daarmede zullen Gedeputeerde Staten goed moeten luisteren naar het gebied.
De landbouwontwikkelingsgebieden tussen Ede en Barneveld blijven gehandhaafd. Er is ook de mogelijkheid geschapen voor nieuwvestiging. Het CDA heeft hiervoor steun gegeven aan een voorstel van de SGP. Voor bedrijven die onder de verplaatsingsregeling vallen, wordt dit pas in 2009 mogelijk.
In de Gelderse Vallei was veel onrust ontstaan over de uitvoering van het Reconstructieplan. Het CDA vindt het belangrijk, dat maximaal gebruik wordt gemaakt van de bestaande organisaties zoals de Reconstructiecommissie en de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei. Op initiatief van de VVD en gesteund door het CDA is hiertoe besloten.
Provincie:
Tag(s):