woensdag, 15. december 2004 - 13:38

Commissie-Duivesteijn presenteert conclusies

Den Haag

Vanmiddag presenteerde de commissie-Duivesteijn haar rapport over grote projecten. De Tweede Kamer moet een controlebureau krijgen dat de voortgang van grote projecten, zoals de Betuwetroute of de hogesnelheidslijn, gaat bewaken. Ook vraagt de commissie zich af of de Zuiderzeelijn echt noodzakelijk is. Foto: Ronald Fleurbaaij.

Eén van de conclusies uit het rapport luidde dat de Kamer zich kritischer moet opstellen om meer grip te krijgen de kostenoverschrijding bij megaprojecten. Een van de regering onafhankelijk controlebureau naar Amerikaans voorbeeld moet ervoor zorgen dat de Kamer informatie beter kan doorgronden. Het controle- en kenniscentrum waar de commissie voor pleit, zou de Kamer bij dit soort projecten uitstekend van pas komen.

De aanleg van de Zuiderzeelijn is voor de commissie-Duivesteijn nog geen uitgemaakte zaak. In het rapport stelt de commissie veel vragen over het nut en noodzaak van de bouw, die in 2010 zou moeten beginnen. De lobby voor de Zuiderzeelijn lijkt volgens Duivesteijn veel op die voor de Betuwenlijn. De commissie vreest dat het verwachte aantal passagiers en de economische impuls voor het noorden zullen tegenvallen.
Provincie:
Tag(s):