dinsdag, 14. december 2004 - 22:13

Commotie rond opvanghuis voor daklozen in Zwolle

Zwolle

Ondanks felle protesten van buurtbewoners zien B en W van de gemeente Zwolle geen aanleiding de plannen rond de nieuwe locatie voor de opvang van daklozen in Zwolle bij te stellen. De omwonenden van het opvanghuis hebben burgemeester Meijer verzocht om wethouder Jaap Hagedoorn per direct van zijn taak te ontheffen.

"We hebben altijd gedacht dat de wethouder een luisterend oor had voor onze belangen. Maar meer nog voor onze bezwaren tegen de komst van een dergelijk opvanghuis. Helaas, van enige betrokkenheid naar de bewoners is absoluut geen sprake. Eens te meer het bewijs dat de Zwolse overheid het niet zo nauw neemt met de belangen van de burgers. Daarom hebben wij aan burgemeester Meijer gevraagd om wijkwethouder Jaap Hagedoorn per direct van zijn taak te ontheffen. Het vreemde is dat wij, ondanks onze bezwaren, nog nooit door Hagedoorn zijn benaderd voor een gesprek. Ook het speciale rapport dat wij door een onafhankelijke instantie hebben laten maken, is kennelijk in de onderste lade van zijn bureau terecht gekomen. Voor ons is de maat nu echt vol".

Boze woorden van ontevreden buurtbewoners die zich in de steek gelaten voelen door de lokale overheid. De gemeente heeft al laten weten dat wethouder Hagedoorn gewoon wijkwethouder blijft.
"Een wijkwethouder is een soort van intermediair. Hij is geen vertegenwoordiger van de wijk".
De nachtopvang voor dak- en thuislozen in Zwolle is al jaren een gevoelig onderwerp. Tot nu toe vonden zwervers een onderkomen achter de WRZV hallen. Deze opvang werd min of meer gedoogd door de Zwolse politiek. Bij gebrek aan een kwalitatief betere opvang had de gemeente geen alternatief achter de hand. Met de plannen van de locatie aan de Terborchstraat veronderstelt de gemeente snel tot zaken te kunnen komen maar een aantal straatbewoners denkt daar anders over. Vooral het punt van veiligheid en de openbare orde blijkt een heet hangijzer te zijn. Het college van B&W heeft begrip voor deze gevoelens maar deelt de conclusies van de bewoners niet.
Daarbij beroept het college zich op eerdere ervaringen rond de nachtopvang van daklozen in Zwolle.
(c) BON (foto PBN/Alain de Jong)
Provincie:
Tag(s):