maandag, 20. december 2004 - 10:28

Doortrekken A4 duurder dan verwacht

Den Haag

Het doortrekken van de A4 van Delft naar Schiedam wordt beduidend duurder dan geraamd. Dat blijkt uit een geheime rapportage van Rijkswaterstaat. De kosten voor de aanleg worden geschat tussen de 520 en 790 miljoen euro. Hier zijn nog niet de aanzienlijke kosten die moeten worden gemaakt om te voldoen aan de norm voor luchtverontreiniging mee gereken, waar 475 miljoen voor is gereserveerd.

De Haagsche Courant meldt dat het verlengen van de A4 door het agrarisch natuurgebied Midden-Delfland onmiddellijk te kampen krijgt met zeer aanzienlijke files. De krant beroept zich op een geheime conceptnota waar ze de hand heeft gelegd. In deze studie worden ook alternatieven bestudeerd voor het doortrekken van de A4. Zo zou een verbreding van de A13 en een aansluiting van de weg op de A16 verkeers- en milieutechnisch een beter alternatief zijn voor de doorstroming van het autoverkeer tussen Den Haag en Rotterdam. Uit de nieuwe, financiële rapportage blijkt echter dat het alternatief tussen de 860 en 1840 miljoen euro gaat kosten.

Maandag praat de Tweede Kamer met minister Peijs (Verkeer) over de grote verkeersprojecten, waaronder de A4 Midden-Delfland. Een Kamermeerderheid wil dat ze extra geld op tafel legt voor een ander ontbrekend stuk A4 in Brabant.
Provincie:
Tag(s):