maandag, 27. december 2004 - 11:05

Herrie en stank voor woonwijk Zestienhoven

Rotterdam

Bewoners van de toekomstige wijk Zestienhoven zullen lijden onder luchtvervuiling en geluidsoverlast. Dat vreest de stichting De Bomenridders. De nieuwe wijk zal ingeklemd komen te liggen tussen de A13 en Rotterdam Airport. De Hogesnelheidslijn en een mogelijk verbinding tussen de A16 en de A13 maken dat alleen maar erger, zo luidt de voorspelling. Foto: FBF.nl.

De gemeente Rotterdam wil zo’n 1800 woningen en een 43.000 m² groot bedrijventerrein in Polder Zestienhoven bouwen. De geplande woningen komen in Nederlands meest vervuilde gebied te liggen. ,,De uitstoot van stikstofoxide en de toename van fijn stof en ultra fijn stof zorgen voor een zo vervuilde lucht dat er, gezien de Europese normen, waarschijnlijk helemaal niet mag worden gebouwd,'' meldt de stichting in een interview met het Rotterdams Dagblad.

Het Rotterdams Milieucentrum en 'Ieders Land' hebben eveneens hun bedenkingen. Zij vrezen onder meer dat verhoging van het waterpeil veel bomen in dit gebied in de problemen zal brengen. De organisaties adviseren toekomstige bewoners goed te informeren over 'de hinder die men van en rond Rotterdam Airport kan ondervinden'.


link
Provincie:
Tag(s):