donderdag, 30. december 2004 - 13:17

Leeuwarden - Amsterdam 20 minuten korter

Den Haag

Treinreizigers uit het Noorden reizen medio 2013 twintig minuten sneller naar de Randstad. Alle bezwaren tegen het nieuwe spoortracé van de Hanzelijn tussen Zwolle en Lelystad, zijn door de Raad van State van tafel geveegd.
<BR>
<BR>

Nu ook de bezwaren tegen de benodigde ontheffingen van de Flora- en Faunawet zijn verworpen, mag de lijn nu worden aangelegd.
Reizigers uit het Noorden reizen straks niet meer via Amersfoort, maar vanaf Zwolle door Flevoland naar het Westen. De reistijd Leeuwarden- Amsterdam bedraagt nu nog ruim 2 uur en 10 minuten en zal met de nieuwe lijn ongeveer 1 uur en 50 minuten zijn.
Het traject tussen Zwolle en Lelystad kan later mogelijk ook worden gebruikt voor een zweefverbinding. Volgens de plannen wordt dan ook Drachten op het spoor aangesloten. Al is het nu nog minder zeker geworden of die zweeflijn er werkelijk komt. (c) BON / foto: FBF

Provincie:
Tag(s):