dinsdag, 28. december 2004 - 17:51

Limburgse kerken collecteren voor slachtoffers zeebeving

Roermond

Het bisdom Roermond roept de parochies in Limburg op om tijdens het komende Nieuwjaarsweekeinde een extra collecte in alle kerken te houden. De opbrengst van de actie is bestemd voor de slachtoffers in het gebied dat door de natuurramp is getroffen. Het bisdom had voor de komende maand al een actie gepland voor de slachtoffers van de hevige regenval op de Filippijnen van enige weken geleden. Foto John Peters
<BR>

Deze actie wordt nu vervroegd en uitgebreid naar het hele rampgebied in Azië. Via de contacten die het Missiebureau van het bisdom heeft met missionarissen en plaatselijke kerkelijke organisaties hoopt het bisdom Roermond een bijdrage te kunnen leveren aan de wederopbouw van de getroffen gebieden. Bij de zeebeving zijn in ieder geval ook een vader en zijn dochter uit Reuver gewond geraakt. Zij waren met hun gezin op vakantie in Phuket.
Wie de hulpactie van het bisdom Roermond wil steunen kan - ook ná komend weekeinde - een bijdrage overmaken op rekeningnummer 1045000 ten name van het Missiebureau Roermond onder vermelding van 'Slachtoffers Natuurramp Azië'.
Provincie:
Tag(s):