maandag, 27. december 2004 - 23:42

Onderzoek leidingenbeheer Zeeland

Zeeland

Vijf van de zeven bedrijven die in de provincie Zeeland transportleidingen beheren voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, hebben een goed beheerssysteem. Overigens zijn er ook leidingen in Zeeland die beter worden onderhouden dan vereist wordt.
<BR>

Het overheidsonderzoek is de eerste in zijn soort op dit gebied. Twee andere bedrijven dienen het beheerssysteem te verbeteren. Dat blijkt uit een onderzoek van de provincie Zeeland in samenwerking met advies- en ingenieursbureau DHV. Naar aanleiding van dit onderzoek gaat de provincie het leidingenbeheer verder inspecteren.
De provincie Zeeland heeft als eerste provincie reeds in 1998 de goede zorg voor transportleidingen die buiten fabrieksterreinen lopen expliciet geregeld in haar Provinciale Milieuverordening. De regeling in de verordening wordt in 2004 aangepast aan ontwikkelingen. Er is tot op heden geen landelijke wetgeving voor toezicht door overheden op transportpijpleidingen.

Op de fabrieksterreinen zelf wordt de controle ook al uitgevoerd door de afdeling milieuhandhaving en -metingen van de provincie in het kader van de Wet Milieubeheer.

Tot nu is elders in Nederland onduidelijk wie verantwoordelijk is voor het toezicht op de beheerders van deze leidingen. Ook de Raad van Transportveiligheid stelde het gebrek aan controle van leidingen aan de orde na een lekkage van diesel nabij de Oude Maas in juni 2002.
Enkele jaren eerder, in 1999, vroeg het Interprovinciaal Overleg (IPO) waarin de provincie Zeeland deelneemt al bij diverse ministeries om regelgeving op dit gebied. Tot nu toe is dergelijke regelgeving uitgebleven. De provinciale wettelijke regeling en handhavinginspecties blijken dan ook in een behoefte te voorzien.
Het recente ongeval in België waarbij door een explosie van een lekke pijpleiding 20 mensen zijn omgekomen geeft nadrukkelijk aan dat een goed beheer van transportleidingen en een voldoende controle op de uitvoering van wezenlijk belang zijn.

Volgens de provincie Zeeland bevordert goed beheer van leidingen voor gevaarlijke stoffen de ongestoorde ligging ervan en daarmee ook de veiligheid voor de kwetsbare bestemmingen in de omgeving. Ook vermindert het milieucalamiteiten.
Onderdelen van het beheersysteem die voor verbetering vatbaar waren betroffen:
- de identificatie van de gevaren en de beoordeling van risico's van zware ongevallen
- de wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen
- het toezicht op de prestaties
- het uitvoeren van audits en de beoordeling hiervan.
Provincie:
Tag(s):