woensdag, 29. december 2004 - 14:37

"Op naar een knallend uiteinde"

Roermond

Vandaag is officieel de verkoop gestart van consumentenvuurwerk. Dit jaar zal het drukker zijn dan andere jaren vanwege het nieuwe Vuurwerkbesluit. Het aantal verkooppunten is hierdoor drastisch afgenomen. Volgens de Branchevereniging Consumentenvuurwerk Nederland (BCN) hebben dit jaar tussen de 1.000 en 1.400 winkels een vergunning gekregen om vuurwerk op te slaan en te verkopen. Vorig jaar ging het nog om 3.500 winkels. Foto John Peters

De branchevereniging vreest lange wachtrijen bij kassa's en een toename van illegale verkoop van vuurwerk. De BCN heeft gepleit voor een extra verkoopdag in Nederland. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stelde echter geen prijs op een extra, vierde verkoopdag. Het nieuwe Vuurwerkbesluit is opgesteld naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede. Het besluit is in maart 2002 in werking getreden en stelt onder meer strengere eisen aan de opslag van vuurwerk. De branche heeft hierna 2,5 jaar de tijd gekregen om aan de veiligheidseisen te voldoen. Veel bedrijven konden niet voldoen aan de nieuwe eisen van het vuurwerkbesluit en verkopen daarom geen vuurwerk meer.
Provincie:
Tag(s):