woensdag, 22. december 2004 - 12:32

Paleis Soestdijk open voor publiek?

Soestdijk

De meeste Nederlanders, ruim 60%, zijn van mening dat het momenteel onbewoonde Paleis Soestdijk een publieke functie zou moeten krijgen. Een scala aan mogelijkheden wordt daarbij genoemd, met ’museum’ (60%) als belangrijkste nieuwe bestemming. Vier van de tien Nederlanders vindt het Paleis meer geschikt als vakantieopvang voor gehandicapte kinderen of bejaardenhuis, terwijl een kwart er een hotel van zou willen maken. Slechts een enkeling, minder dan 5% ziet in het Paleis een functie als opvangtehuis voor daklozen, ziekenhuis, asielzoekerscentrum, kazerne of partycentrum weggelegd.

Dit blijkt uit recent on-line onderzoek dat marktonderzoekbureau Trendbox heeft uitgevoerd onder een landelijk representatieve steekproef van 582 Nederlanders in de leeftijd van 16 jaar en ouder.

Museum
Zes van de tien Nederlanders zien in Paleis Soestdijk een nieuwe bestemming als museum weggelegd. Daarbij is men unaniem over het soort museum dat er zou moeten komen: namelijk een Oranjemuseum. De meerderheid van hen (63%) is bereid om toegang te betalen mocht een dergelijk museum er daadwerkelijk komen. Dit impliceert, met andere woorden, dat ongeveer 40% gratis het heden en verleden van de Oranjes wenst te aanschouwen.

Toekomstige bewoners van Soestdijk
In de toekomst zou Soestdijk (mede) als paleis kunnen blijven fungeren. In dit kader is ruim een kwart van de Nederlanders van mening dat Prins Willem Alexander en Prinses Maxima het Paleis zouden moeten betrekken. Daarbij vindt de meerderheid (78%) van hen dat dat nu reeds kan en niet gewacht hoeft te worden tot na de troonswisseling. Soestdijk als woonplaats voor één van de broers van de kroonprins, vindt men niet voor de hand liggen. Zowel prins Friso als prins Constantijn en hun echtgenotes, scoren in dit verband rond 5%.

Nederlanders en Oranje
Nederlanders zijn en blijven Oranjegezind. Zo vindt een ruime meerderheid (67%) dat de monarchie gehandhaafd dient te blijven. Met name senioren, inwoners in het oosten van Nederland en mensen met een boven modaal inkomen, zijn tegen een eventuele afschaffing van ons huidige staatsbestel. Slechts 14% van de Nederlanders, met name inwoners in de randstad en het zuiden van Nederland, zou de monarchie niet willen voortzetten.
Koningin Beatrix blijft het goed doen in de ogen van de meeste Nederlanders. Slechts 13% is van mening dat de Koningin in 2005 afstand van de troon zou moeten doen (eenzelfde aantal verwacht dit ook daadwerkelijk). Met andere woorden, van de meeste Nederlanders mag Koningin Beatrix gewoon door regeren.
Wel zouden we meer een kijkje in de ’Oranje keuken’ willen nemen. Dit blijkt niet alleen uit de geconstateerde behoefte aan een Oranjemuseum, maar tevens uit het feit dat eenvijfde van de Nederlanders de koninklijke grafkelder in Delft toegankelijk voor het publiek zou willen hebben. Daarnaast wenst ruim 40% inspraak in het nieuwe bestemmingsplan voor Soestdijk.

Prins Bernhard
Eén van de vorige bewoners van Paleis Soestdijk was de onlangs overleden Prins Bernhard. Met name aan het verleden van de Prins, is veel aandacht besteed in de media. De meerderheid van de Nederlanders (63%) vindt dat het verleden van Prins Bernhard nu maar eens met rust gelaten moet worden. De leeftijd van de ondervraagden, speelt hierbij een belangrijke rol: hoe ouder men is, des te meer men vindt dat het verleden van de Prins met rust gelaten dient te worden.

Bron: Trendbox
Provincie:
Tag(s):