dinsdag, 21. december 2004 - 16:03

Utrechts Landschap redt molens

De Bilt

Het Utrechts Landschap gaat zich inzetten voor het behoud van maar liefst 22 molens. Door de toegezegde steun van de provincie Utrecht zowel structureel als initieel kan Het Utrechts Landschap actief aan de slag met het onderhoud en de restauratie van de Utrechtse molens.

Het Utrechts Landschap gaat zich inzetten voor het behoud van maar liefst 22 molens. Door de toegezegde steun van de provincie Utrecht zowel structureel als initieel kan Het Utrechts Landschap actief aan de slag met het onderhoud en de restauratie van de Utrechtse molens.

Voor Het Utrechts Landschap is de komst van de molens een buitengewoon mooie kans om zich aan alle Utrechters te presenteren. Het Utrechts Landschap is nu nog te vinden aan de oostkant van de provincie Utrecht, de meeste natuurgebieden liggen op of rondom de Utrechtse Heuvelrug. De 22 molens staan voor het grootste gedeelte in het veenweide- en plassengebied. Met steun van de provincie Utrecht kan Het Utrechts Landschap actief aan het werk met herstel en onderhoud. Naast de provinciale steun is het nodig om ook lokaal steun te krijgen voor het behoud van dit bijzondere culturele erfgoed. Molens horen thuis in ons Utrechtse landschap. Het voortbestaan van de molens moet gegarandeerd worden, naast lokale steun zal Het Utrechts Landschap ook andere fondsen gaan werven.

Een aantal van de molens is er zeer slecht aan toe. Zo zijn de Geesina in Maartensdijk en de wipwatermolen Oudegein in Nieuwegein gedeeltelijk ontmanteld. Nu de provincie Utrecht financiële steun heeft toegezegd zal de afronding van de restauratie van de wipwatermolen Oudegein het eerste molenproject zijn dat door Het Utrechts Landschap wordt aangepakt. Zodra de benodigde vergunningen binnen zijn, kan worden gestart met de restauratie. Voor alle 22 molens liggen onderhoudsplannen klaar die in 2005 kunnen worden uitgevoerd.
Provincie:
Tag(s):