dinsdag, 14. december 2004 - 19:12

Werving arrestatieteams moeizaam

Den Haag

Het blijkt in de praktijk erg lastig om bekwame mensen te selecteren voor arrestatieteams, uit de bestaande 50.000 politiemensen in Nederland. De hoge eisen die aan deze mensen worden gesteld maken het dan ook niet gemakkelijk.

Bovendien is de uitval na selectie ook erg hoog. Van de leden van arrestatieteams wordt dan ook het uiterste gevergd.
Minister Remkes deelde vandaag zijn zorg met de 2e kamer na mondelinge vragen van het CDA. De leden van deze specialistische eenheden werken geregeld vijftien tot achttien uur per dag. Omdat het CDA bij monde van kamerlid Algra vreest dat ongelukken het gevolg zijn als oververmoeide agenten bij gevaarlijke situaties worden ingezet wil hij dat Remkes een oplossing biedt. Hij weigert te geloven dat van de 50.000 politiemensen die de korpsen hebben, er maar 126 capabel genoeg zijn voor een arrestatieteam.
Provincie:
Tag(s):