dinsdag, 8. november 2005 - 9:16

1 op de 1000 verzekerden heeft geen huisarts

Utrecht

Minder dan 1 op de 1000 ziekenfondsverzekerden heeft geen eigen huisarts. Dat zijn naar schatting een kleine 10.000 ziekenfondsverzekerden: lang niet zoveel mensen als werd gevreesd. Blijkbaar is het aantal mensen dat geen huisarts kan vinden kleiner dan verwacht. Lokaal, met name in jonge nieuwbouwwijken en in de binnensteden, kan het echter nog wel moeilijk zijn om een huisarts te vinden.

In nieuwe wijken zijn vaak nog onvoldoende huisartsen en in de binnensteden zijn huisartsenpraktijken vaker gesloten voor nieuwe patiënten. Dit blijkt uit onderzoek van het onderzoeksinstituut NIVEL (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg), gesubsidieerd door Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ), naar aanleiding van signalen dat steeds meer ziekenfondsverzekerden geen huisarts konden vinden.

In Nederland zijn ongeveer twee op de drie personen ziekenfonds verzekerd, in totaal zijn dat ongeveer 10,5 miljoen mensen. Door VWS werd in maart 2003 aangenomen dat er naar schatting 500.000 personen waren die niet stonden ingeschreven bij een huisarts. Het NIVEL onderzocht de bestanden van vier grote zorgverzekeraars. Gemiddeld 1,1 % van de ingeschreven ziekenfondsverzekerden stond daarin als NONI (= niet op naam ingeschreven bij de huisarts) vermeld. Uit een aselecte steekproef van deze NONI’s bleek echter dat het gros (ca. 90% van 252 repondenten) wel degelijk bij een huisarts ingeschreven stond. Deze mensen zijn niet huisarts-loos en waren in de meeste gevallen ook nooit huisarts-loos geweest.

Mensen die nu nog wel zonder huisarts zitten kunnen terecht bij een willekeurige huisarts, een huisartsenpost of de spoedeisende hulpafdeling van een ziekenhuis.
Categorie:
Tag(s):