zaterdag, 10. december 2005 - 22:59

11 Jusitiele inrichtingen gevaarlijk bij brand

Amsterdam

Uit een voorlopige inventarisatie van de Europese Organisatie ter bescherming van de Rechtspositie van Gedetineerden Nederland (EORG Nederland) blijkt dat 11 jusitiele inrichtingen gebreken vertonen wat tot gevolg kan hebben dat er gedetineerden omkomen tijdens een brand, dat stelt de EORG op basis van een voorlopig onderzoek.

Onderstaande inrichtingen zijn niet danwel onvoldoende beveiligd, werkt brandbeveiliging niet goed en/of is er in de nachtelijke uren onvoldoende personeel aanwezig om gedetineerden te evacueren.

Het betreffen de inrichtingen; Bankenbosch te Veenhuizen, PI Heerhugowaard, PI voor vrouwen Ter Peel, De Geerhorst te Sittard, PI Noordsingel te Rotterdam, PI Haarlem, PI Utrecht, PI De Zwaag, Bajesboot Merwedehaven, PI Zeist, PI Arnhem (Koepel). Van de PI te breda hebben gedetineerden gemeld dat ook in hun inrichting een en ander mis is maar daar heeft de EORG nog geen specifieke problemen kunnen achterhalen.

Naast het personeelsprobleem hangen er bijvoorbeeld geen of onvoldoende brandmelders in de recreatieruimtes of ze zijn stuk geslagen.

De EORG hekelt het personeelsprobleem welke thans van kracht is vanwege de bezuinigingen, in Bankenbosch zijn er permanent maar 4 medewerkers op 2 units en dat is naar de mening van de EORG veel te weinig met name omdat de units te ver uit elkaar liggen. Maar ook de Geerhorst in Sittard waar ongeveer 375 gevangen verblijven zijn in de nachtdienst maar 8 personen aanwezig.

De EORG wil ter bevordering van de veiligheid dat er op iedere vleugel 2 personeelsleden aanwezig zijn, en 3 verantwoordelijke personeelsleden ipv 1 verantwoordelijke. Daarnaast wil de EORG dat de verantwoordelijke personeelsleden een z.g. brandbestrijdingsopleiding
krijgen.
Provincie:
Tag(s):