maandag, 28. november 2005 - 8:50

1,2 %

Den Haag

Het begrotingstekort voor 2005 komt uit op 1,2% van het BBP. Dat is lager dan verwacht op Prinsjesdag. De daling komt door een belastingmeevaller. De inkomsten komen 3,1 miljard euro hoger uit dan begroot.

Dit blijkt uit de Najaarsnota 2005, waarmee het kabinet heeft ingestemd. Het tekort is 0,6% minder dan de verwachting in de Miljoenennota 2006, maar gelijk aan wat het kabinet aan het begin van deze kabinetsperiode in 2003 had geraamd.

De inkomsten van de overheid zijn 3,1 miljard euro meer dan verwacht. In totaal komen de inkomsten op 183,9 miljard euro. De verwachte meevaller bij de uitgaven is 0,3 miljard euro minder dan geraamd.
Categorie:
Tag(s):