maandag, 4. juli 2005 - 15:03

2 Patiënten overleden door bijzondere darmbacterie

Harderwijk

Twee patiënten van het ziekenhuis St. Jansdal zijn overleden ten gevolge van hun eigen ziekte in combinatie met een darmbacterie genaamd Clostridium difficile. De 2 zieke patiënten, waarvan de fysieke gesteldheid al erg slecht was, zijn in het ziekenhuis besmet geraakt met de bacterie die uiteindelijk tot de dood heeft geleid.
<BR>Juist de zwakkere patiënten in combinatie met een antibiotica zijn erg gevoelig voor deze darmbacterie.

In 3 maanden tijd zijn 29 mensen besmet geraakt met deze darmbacterie. Op dit moment zijn er nog 4 van hen in het ziekenhuis opgenomen.

Sinds enige tijd is er in ziekenhuis St Jansdal een toenemend aantal gevallen van diarree geconstateerd, veroorzaakt door een darmbacterie genaamd Clostridium difficile. Clostridium difficile is een darmbacterie die door de vorming van toxine (een voor darm giftige stof) diarree kan veroorzaken.

Dit kan met name gebeuren wanneer de afweer van de patiënt onderdrukt is, of wanneer de normaal aanwezige darmbacteriën door een chirurgische ingreep of antibiotica onderdrukt zijn.

Het is bekend dat 0,1 tot 2 % van patiënten die opgenomen zijn in een ziekenhuis Clostridium difficile geassocieerde diarree (CDAD) kunnen krijgen. CDAD wordt dus beschouwd als een infectie die in het ziekenhuis wordt opgelopen. De diarree is over het algemeen goed te behandelen met antibiotica.

De bacterie kan zich in ziekenhuizen gemakkelijk handhaven doordat hij sporen vormt. In deze sporenvorm is de bacterie bestand tegen vele desinfectantia, tegen alcohol en ook tegen uitdroging.

In de periode van april tot en met juni 2005 is CDAD in het St Jansdal ziekenhuis bij 29 patiënten op verschillende afdelingen geconstateerd. Typering van de bacterie door het Universitair Medisch Centrum Leiden (LUMC) heeft aangetoond dat het in dit geval om een bijzonder type Clostridium difficile gaat, dat in enkele andere buitenlandse ziekenhuizen heeft geleid tot veel ziektegevallen onder patiënten.

Het is inmiddels bekend dat dit type Clostridium difficile, dat nu voor het eerst ook in een Nederlands ziekenhuis is geconstateerd, meer toxine kan vormen en dus ook meer patiënten in het ziekenhuis ziek kan maken.

Om verdere verspreiding van de infectie te voorkomen en het ontstaan van nieuwe gevallen van CDAD zoveel mogelijk te beperken zijn diverse maatregelen genomen. Dankzij de inzet en medewerking van alle betrokken afdelingen is de situatie op dit moment gestabiliseerd. Momenteel wordt nog verder onderzocht of er factoren zijn die de toename van CDAD in het St Jansdal ziekenhuis kunnen verklaren.
Provincie:
Tag(s):