maandag, 28. november 2005 - 16:26

200 jaar besturen op Noord-Beveland

Op 29 november a.s. ontvangt lococommissaris van de Koningin, de heer A.J.G. Poppelaars, twee van de eerste exemplaren van het boek ‘Tussen isolement en ontsluiting, de bestuurlijke geschiedenis van Noord-Beveland, 1795-1995 ‘ uit de handen van de auteurs A. Barth en A. Kort. Het boek handelt over tweehonderd jaar gemeentelijke besturen op Noord-Beveland. Het begint in de tijd van Napoleon, een periode van grote bestuurlijke vernieuwingen. Het eindigt in 1995 op het moment dat onze gemeente haar huidige vorm kreeg na de laatste herindeling, nu tien jaar geleden.

Het boek is geschreven door 2 auteurs en een leescommissie. In die commissie zaten: wethouder C.A.P. Schippers, J.L. Doddema, C.J. van Damme, G.G. de Fouw, mevrouw A.P. Dees-de Looff, de heer J.C. Kouwer, dr. J.C. Sturm (op afstand),dr. P. Priester (op afstand).

Aldert J. Barth (1947) is sinds 1967 in het archiefwezen werkzaam. Na dienstverbanden in Gorinchem, Den Helder en Oud-Beijerland, is hij sinds 1975 werkzaam bij de gemeente Goes. In 1979 maakte hij de overstap naar de gemeentelijke archiefdienst. In 1990 werd hij benoemd tot
gemeentearchivaris. In 1998 kwam er een samen-werkingsverband tot stand met de gemeenten Noord-Beveland, Kapelle en Borsele, van welke drie
gemeenten hij sinds dat jaar ook gemeentearchivaris is.

Albert L. Kort (1955) studeerde van 1976 tot 1982 geschiedenis aan de Vrije Universiteit, met als hoofdvak contemporaine geschiedenis. In zijn publicaties staan onderwerpen uit de Zeeuwse historie centraal. Kort bestudeerde onder meer de geschiedenis van de SDAP in Vlissingen in de periode 1930-1940 en schreef over de Afscheiding van 1834 in Goes. In 2001 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit op de studie 'Geen cent te veel. Armoede en armenzorg op Zuid-Beveland, 1850-1940'. Samen met A.J. Barth heeft hij meerdere boeken over de Bevelandse geschiedenis verzorgd. Kort is docent geschiedenis aan het Goese Lyceum.
Provincie:
Tag(s):