dinsdag, 4. oktober 2005 - 13:33

200 miljoen euro aan sociale fraude opgespoord

Amsterdam

Er is vorig jaar zo'n 200 miljoen euro aan fraude in de sociale zekerheid opgespoord. Dat is tien miljoen euro meer dan het jaar daarvoor. Dat staat in de 'Integrale Rapportage Handhaving 2004', die staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De grootste stijging was te zien op het terrein van de Sociale Verzekeringsbank. Het aantal onderzoeken naar fraude met AOW, kinderbijslag en nabestaandenuitkeringen, steeg met meer dan 50 procent tot 2800. Meestal werd er geen proces-verbaal opgemaakt, maar kregen overtreders een waarschuwing of een boete. De Sociale Verzekeringsbank legde vorig jaar ruim 10.000 boetes op en vorderde in totaal bijna 93 miljoen euro terug.

Het UWV, verantwoordelijk voor de uitkeringen WW en WAO, spoorde in 2004 bijna 62 miljoen euro aan fraude op: 28 miljoen door werknemers en 34 miljoen door werkgevers. Samen met de gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de bijstand, deelden het UWV en de Sociale Verzekeringsbank vorig jaar bijna 56.000 boetes uit en werden er in totaal bijna 2700 processen-verbaal opgemaakt. In totaal werd er in 2004 ongeveer 200 miljoen euro aan fraude opgespoord. Dat was tien miljoen euro meer dan in 2003.

De Arbeidsinspectie verdubbelde het aantal inspecties op illegale arbeid naar 6400. Van Hoof 'Ik wil het komende jaar het handhavingsbeleid intensiveren door onder andere verhoging van het aantal controles naar illegale tewerkstelling tot 10.500, verbetering van de samenwerking tussen instanties en het formeren van een 'aanjaagteam' om knelpunten op te lossen. Naar mijn oordeel is een actief handhavingsbeleid essentieel voor behoud van draagvlak voor de sociale zekerheid.' ©BON
Provincie:
Tag(s):