dinsdag, 13. december 2005 - 18:39

20.000,- voor Weeshuis in Monnickendam

Monnickendam

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) hebben besloten 20.000,- beschikbaar te stellen voor de toeristische ontwikkeling van het Weeshuis in Monnickendam. Hiermee wordt het uit 1600 daterende weeshuis toegankelijk gemaakt voor het toeristische publiek door er een leer- en werkproject van te maken voor mensen met een handicap.

Het geld is bestemd voor een dagbestedingsproject van Philadelphia Zorg waarbij onder andere een theeschenkerij en een touwslagerij worden opgericht. Door het ontbreken van een VVV in Monnickendam wordt met dit project ook het geven van toeristische informatie over de plaats en de regio mogelijk gemaakt.

De zorginhoudelijke kant van dit project in combinatie met de toeristische kant wordt gewaardeerd door GS. Het project draagt bij aan de integratie van mensen met een handicap in de samenleving. Daarnaast wordt het voorzieningenniveau voor toeristen en eigen inwoners in de aantrekkelijke kustplaatsen van het IJsselmeer op een hoger niveau gebracht.
Provincie:
Tag(s):