zaterdag, 16. april 2005 - 17:13

2,2 Miljard euro voor veiligheid rivierengebied

Lith

Vrijdag na afloop van de ministerraad deelde Staatssecretaris Schulz-Van Haegen van Verkeer en Waterstaat mede dat het kabinet ruim 2 miljard euro gaat investeren om het stroomgebied van de Rijn en een deel van de Maas te beschermen tegen overstromingen.

Het pakket bestaat uit een mix van ruimtelijke en technische oplossingen die uiterlijk in 2015 moeten zijn uitgevoerd. Hiermee verbeteren zowel de veiligheid als de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied. Ook heeft het kabinet besloten om de locaties Rijnstrangen, de Beerse Overlaat en Ooijpolder niet langer te reserveren als noodoverloopgebieden. Onderzoek naar rampen beheersingsstrategieën heeft uitgewezen dat deze reserveringen als noodoverloopgebied niet rendabel zijn. Het definitieve besluit hierover is uitgesteld tot 2006. © BON / Miranda van der Sloot
Provincie:
Tag(s):