maandag, 3. oktober 2005 - 17:04

2e Hands handel merkt weinig van recessie

Elk jaar houdt MarketResponse Nederland een onderzoek onder Nederlanders waarbij hun verwachtingen t.a.v. de economie en de persoonlijke financiële positie centraal
<BR>staat. Een duidelijke conclusie die mag worden getrokken is dat de Nederlander daardoor omzichtig omgaat bij aanschaf van nieuwe spullen. Voor de tweedehands markt daarintegen lijkt het omgekeerde waar te zijn, deze &#039;markt&#039; groeit nog met de dag en wordt geschat op 2,4 miljard euro omzet per jaar.

De consument is nog steeds somber over de ontwikkeling van de economie in Nederland. De verwachtingen zijn somberder dan een jaar geleden toen het ook al niet te best was.
Daarbij komt dat de Nederlander het risico van werkloosheid, ziekte en moeizamere pensionering hoger inschat. Dit met inbegrip van nadelige financiële gevolgen die mede veroorzaakt worden door een krimpend sociaal vangnet. Men ervaart dat meer eigen verantwoordelijkheid moet worden genomen voor behoud van inkomen en welvaart hetgeen leidt tot een situatie waarin sparen prioriteit heeft boven besteden.

Duidelijk wordt dat men geen vertrouwen heeft in de verbeteringen die de overheid belooft in de lastenverlichtingen die worden gepresenteerd, maar men laat het levensgeluk niet bederven door deze situatie. Er is geen paniek, eerder berusting omdat men het gevoel heeft dat het wel iets minder kan.

Als de overheid de bestedingen niet op gang brengt zal de marktsector dit moeten doen door in te spelen op duurzaamheid en spaarzaamheid. Met andere woorden relevante innovatie van producten en dienstverlening. Een voorbeeld van innovatief denken is het aanbieden van annuleringsverzekeringen bij grote aankopen die op krediet plaatsvinden. Het recht om een aangeschaft product terug te geven of termijnbetalingen op te schorten bij verslechterende financiële omstandigheden, blijkt een interessante propositie te zijn.

De hand komt overigens wel van de knip als gekeken wordt naar de stormachtige groei van de markt van tweedehands spullen. Voor de helft van de Nederlanders is dit een alternatieve besteding voor het relatief duur gepercipieerde nieuwe product. De waarde van de tweedehands markt wordt geschat op 2,4 miljard Euro per jaar. Een activiteit die we niet of nauwelijks terugzien in de statistieken van het CBS. Het is zelfs de vraag of de bestedingsafname zo groot is als wordt aangenomen gezien de enorme goederenstroom plaatsvindt in deze markt.
Categorie:
Tag(s):