woensdag, 23. november 2005 - 16:02

2e kamerlid Tineke Huizinga bezoekt Arameeërs in Enschede

Enschede

Op zaterdag 26 november organiseert ABM in samenwerking met de Landelijke Federatie en Platform Aram een conferentie in het gebouw van de Mor Jacob Kerk te Enschede. Gastspreker is 2e kamerlid Tineke Huizinga (Christen Unie). ABM tracht door dit soort conferenties de mensenrechtensituatie van de Aramese minderheid in Turkije onder de aandacht te brengen

In Turkije worden de Arameeërs niet als minderheid erkend en zij worden om hun geloof en etniciteit systematisch onderdrukt. De Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) bepleit voor de erkenning van de volkenmoord door de Turkse regering, welke plaats heeft gevonden tijdens de Eerste Wereldoorlog en de erkenning van de rechten minderheden in Turkije. ABM probeert door haar lobbywerk met verschillende politici waaronder de leden van het Europese Parlement en de Nederlandse Parlementariërs aandacht te vragen voor de mensenrechten situatie van de Aramese minderheid in Turkije.

Op zaterdag 26 november a.s. om 19.00 uur organiseert ABM in samenwerking met de Landelijke Aramese Federatie en Platform Aram een conferentie in het gebouw van Mor Jacob Kerk (1e verdieping) aan Tromplaan 50 te Enschede. Gastspreker is 2e Kamerlid, mevrouw Tineke Huizinga (Christen Unie)

De bovengenoemde conferentie is openbaar en de Entree is gratis.
ABM tracht door dit soort conferenties de mensenrechtensituatie van de Aramese minderheid (ook wel bekend onder de naam Syrisch Orthodoxe Christenen) en andere minderheden in Turkije onder de aandacht te brengen.

Arameeërs komen van oorsprong uit het gebied dat grofweg ligt tussen de Eufraat en Tigris (het oude Aram Nahrain). Dat gebied is in de vorige eeuw verdeeld over Noord-Syrië, Zuidoost-Turkije en Noord-Irak. Zo zijn de oorspronkelijke Arameeërs hun 'thuisland' kwijtgeraakt. De christelijke Arameeërs voelden zich vervolgens overgelaten aan de islamitische heersers. De Arabieren hebben sinds de zevende eeuw na Christus hun gebieden in het Midden-Oosten langzaam uitgebreid. Zij hebben ze 'geïslamiseerd'.

De Arameeërs zijn uiteindelijk door Turken en Koerden verdreven. De Arameeërs leven tegenwoordig verspreid over de hele wereld. De grootste Aramese gemeenschappen zijn te vinden in landen als Zweden, Duitsland, Verenigde Staten, Australië en Nederland. In Twente zijn 7500 Arameeërs neergestreken. De Arameeërs belijden hun geloof in de Aramese taal. Aramees was lange tijd de belangrijkste taal in het Midden-Oosten.
Provincie:
Tag(s):