dinsdag, 13. december 2005 - 13:37

35 miljoen extra naar bijzondere bijstand

Den Haag

Het kabinet heeft vrijdag 9 december besloten om in het kader van compensatie van de hoge energierekening de laagste inkomensgroepen volgend jaar tegemoet te komen. Het kabinet maakt hiervoor 70 miljoen euro vrij. De helft van het geld gaat naar het budget bijzondere bijstand. De andere helft is een extra kinderkorting voor gezinnen met een laag inkomen.

De VNG heeft de afgelopen tijd meerdere malen aangedrongen op extra maatregelen van het kabinet ter verbetering van de koopkracht van de minima. Daarbij hebben wij onder andere gepleit voor extra budget voor de bijzondere bijstand. De 35 miljoen euro, die nu aan het budget bijzondere bijstand wordt toegevoegd heeft wat ons betreft vooral een symbolische functie. Het is goed dat het kabinet blijk geeft van betrokkendheid bij de lagere inkomensgroepen. Echter, om daadwerkelijk de minima goed te kunnen ondersteunen is dit niet afdoende.

Naast het verstrekken van bijzondere bijstand aan burgers betalen gemeenten vanuit dit budget ook het lokale armoedebeleid en schuldhulpverlening. Het aantal Nederlanders dat een beroep doet op de schuldhulpverlening blijft sterk toenemen, omdat steeds meer burgers door schulden het hoofd niet boven water kunnen houden. Het budget voor bijzondere bijstand staat dan ook stevig onder druk, en die druk neemt toe als gevolg van verminderende koopkracht van kwetsbare burgers.
Categorie:
Tag(s):