dinsdag, 4. oktober 2005 - 16:43

4 miljoen verdeeld over vijf kleine Gelderse steden

Vijf Gelderse steden ontvangen eind dit jaar 4 miljoen voor uitvoering van hun meerjarenvisie kleinestedenbeleid. Het betreft de steden Culem-borg, Doesburg, Wageningen, Winterswijk en Zaltbommel. Het betreft hier een voorstel van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten.

Op 9 november a.s. nemen PS hierover een besluit.
Vorig jaar november besloten Provinciale Staten dat ook een aantal kleinere Gelderse steden met grootsteedse problemen moeten kunnen profiteren van de kennis en ervaring van de succesvolle methodiek van het Gelders Stedelijke Ontwikkelingsbeleid. Met behulp onder meer van het provinciale geld krijgen de vijf kleinere steden nu de kans om problemen op het terrein van gebrekkige integratie van allochtonen, werkloosheid, vroegtijdige schoolverlating, onveiligheid en jongeren-problematiek aan te pakken.

Verantwoordelijk gedeputeerde Nico Jan Wijsman: "Wat wij in Gelderland doen op het terrein van stedenbeleid is en blijft uniek in Nederland. Ik ben dan ook blij dat deze vijf steden nu ook mee kunnen delen in zowel het geld als de hele GSO-methodiek. In die methodiek is een forse financiële injectie vanuit de provincie niet onbelangrijk maar een belangrijke sleutel voor succes is ook het delen van kennis er ervaring tussen de steden onderling. En dat geldt zowel voor de successtories als voor de minder geslaagde pogingen. Dat is winst. Ik hoop dat ook de kleine steden de vruchten zullen plukken van deze methodiek."

De toegekende bedragen voor de steden zijn: Doesburg 650.000 euro; Wageningen 899.500 euro; Winterswijk 560.500 euro; Zaltbommel 800.000 euro; Culemborg 1.090.000 euro.
In Doesburg wil men proberen om bepaalde wijken (Ooi en zuidelijk Molenveld) 'levensloopbestendig' te maken. Dit betekent vrij vertaald dat mensen, als ze dit willen, van de wieg tot het graf in een bepaalde wijk kunnen blijven. Wel moeten er bepaalde voorzieningen in de wijk dan beter geregeld worden, bijvoorbeeld op het gebied van zorg, educa-tie en recreatie.
In Wageningen zal het geld vooral gebruikt worden voor een programma gericht op jeugd en jongeren (o.a. verbouw jongerencentrum, opvoedings-ondersteuning, trajectbureau schoolverlaters).
Winterswijk zet in op sociaal beleid dat de leefbaarheid in de wijken moet vergroten. Culemborg heeft een ambitieus programma ontwikkeld voor de wijken Staatsliedenbuurt, achter de Poort en Nieuwstad.

Per wijk wordt een integraal sociaal programma uitgevoerd waarbij leef-baarheid en veiligheid centraal staan. Met het programma Jongeren richt de gemeente Zaltbommel zich op alle jongeren in de kern De Vergt van Zaltbommel. Doelstellingen zijn hier onder meer het verbeteren van de positie van kansarme jongeren en het verminderen van overlast en jeugd-criminaliteit.

©BON
Provincie:
Tag(s):