woensdag, 12. oktober 2005 - 20:27

43 bedrijven geselecteerd voor verplaatsing

Regio

Brabant wil de komende jaren tientallen varkens- en pluimveebedrijven weghalen uit natuurgebieden. De Provincie heeft uit een lijst met 107 aangemelde bedrijven 43 intensieve veehouderijen geselecteerd. Daarvoor is in 2005 € 25,5 miljoen beschikbaar. Naar verwachting zal het budget binnenkort worden aangevuld met € 8,75 miljoen van het ministerie van Landouw. In dat geval kunnen nog tien bedrijven van de wachtlijst worden gehaald die voor verplaatsing in aanmerking komen.

Het weghalen van intensieve veehouderij uit natuurgebieden is een van de doelstellingen van de revitalisering van het landelijk gebied. Brabant geeft daarbij voorrang aan bedrijven die in de zogenoemde extensiveringgebieden liggen, dat wil zeggen in de natuur of dicht daar tegenaan..

Aan de verplaatsing zijn voorwaarden gesteld aan de grootte van het bedrijf, de aangemelde locatie moet in een extensiveringgebied en als een bedrijf aan een eerdere regeling (VIV) heeft deelgenomen en in een laat stadium zich heeft teruggetrokken, is hernieuwde deelname niet mogelijk.

De Brabantse gedeputeerde voor ruimtelijke ontwikkeling en landbouw Paul Rüpp (CDA) hoopt dat met deze stap dynamiek op gang komt in het reconstructieproces. “We halen een heleboel milieubelasting weg uit de natuur�, aldus Rüpp, die er op wijst dat er 13,3 hectare stalruimte zal worden gesloopt.

Een aantal gemeenten in Brabant is al ver gevorderd met de plannen voor landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s). In Landerd, Boxmeer, Bernheze en Boekel zullen verplaatste bedrijven straks een nieuwe plek krijgen in deze LOG’s. Daar kunnen ze doorgroeien en hebben ze toekomstperspectief.

Met de geselecteerde bedrijven wordt binnen een half jaar een koopovereenkomst gesloten. De daadwerkelijke verplaatsing naar een nieuwe locatie, hangt af van meerdere factoren en zal in de regel verscheidene jaren in beslag nemen. “Het blijft hoe dan ook maatwerk�, aldus Rüpp. ©BON - foto: FBF.nl
Provincie:
Tag(s):