vrijdag, 9. september 2005 - 18:19

5 miljoen anti-griep kuren aangeschaft

Den Haag

Het Nederlands Vaccin Instituut heeft vandaag in opdracht van minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met Roche Nederland en GlaxoSmithKline contracten getekend voor de levering van antivirale middelen. Met de order, waarvan de helft dit jaar nog wordt geleverd, breidt VWS de Nederlandse voorraad antivirale middelen uit tot 5 miljoen kuren. Het ministerie had al 220.000 kuren in opslag.

VWS is in Nederland verantwoordelijk voor de voorbereiding op een grieppandemie. Deze voorbereiding bestaat onder meer uit het opstellen van draaiboeken, zorgen dat er op tijd voldoende vaccins beschikbaar zijn en het aanleggen van een noodvoorraad antivirale middelen. Antivirale middelen tegen griep, Tamiflu van Roche en Relenza van GlaxoSmithKline, hebben het grote voordeel dat mensen met griep minder besmettelijk voor hun omgeving worden. Uiteindelijk krijgen minder mensen daardoor griep. Alleen mensen met griepsymptomen krijgen bij een pandemie antivirale middelen verstrekt.

De beste manier om mensen te beschermen tegen de gevaren van een grieppandemie is inenting met een vaccin. Een pandemie wordt echter veroorzaakt door een tot dan toe onbekende virusstam waar nog geen vaccin tegen bestaat. Het NVI onderhandelt in opdracht van VWS met de vaccinfabrikanten over een ‘verzekeringscontract’. Dat moet Nederland garanties geven dat de fabrikanten het vaccin zo snel mogelijk na de uitbraak leveren.

Naast deze aanpak via medicijnen en vaccins zullen aanvullende maatregelen bij massale besmetting nodig zijn zoals het sluiten van scholen en het beperken van grootschalige evenementen. Dat gaat verspreiding van het virus tegen, maar kan ook grote maatschappelijke en economische gevolgen hebben. Als massale besmetting optreedt, is zorgvuldige afweging dan ook geboden. Tijdens een pandemie zal de regering deskundigen inschakelen, bijvoorbeeld van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM.

De draaiboeken zijn in samenwerking met GGD Nederland en de raad van geneeskundige functionarissen tot stand gekomen. GGD’s hebben samen met de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen een taak bij de uitvoering van de draaiboeken op lokaal niveau in samenwerking met andere zorgwerkers en zorginstellingen.

Nederland is niet het enige land dat zich op een pandemie voorbereidt. Ook andere landen, zowel binnen de Europese Unie als daarbuiten treffen voorbereidingen voor deze wereldwijde dreiging. Nederland houdt zich op de hoogte van die ontwikkelingen en draagt bij aan deze voorbereidingen.
Provincie:
Tag(s):