maandag, 10. januari 2005 - 18:03

52e Internationale Vierdaagse Wandeltochten Apeldoorn

Apeldoorn

Het Hoofdbestuur van de Nederlandse Wandelsport Bond en het Organisatiecomité van de 52e Internationale Vierdaagse Wandeltochten Apeldoorn maakt bekend dat de inschrijving voor dit evenement binnenkort gaat beginnen.

Op 17 januari worden de reglementen en de (inschrijf) acceptgirokaarten naar de deelnemers van de afgelopen 3 jaren gezonden. Zij krijgen hiermee de gelegenheid om als eerste direct in te schrijven.

Overige belangstellenden kunnen zich aanmelden via onze website www.nwb-wandelen.nl of telefonisch bij het Bondsbureau NWB, 030-2319458. Na aanmelding worden de bovengenoemde formulieren toegezonden.

De organisatie is van mening dat het natuurlijke en natuurrijke landschap rondom Apeldoorn zich niet leent voor een massale wandeltocht en heeft dan ook een limiet aan het aantal inschrijvingen ingesteld.

Het maximale toelaatbare aantal inschrijvingen is:
2100 voor de 20 km
1500 voor de 30 km
800 voor de 40 km
400 voor de 50 km
In totaal kunnen 4800 deelnemers zich inschrijven.

De inschrijfperiode sluit op 1 mei 2005 of zoveel eerder als de maximale aantallen bereikt zijn.

De deelname voor de dagelijkse afstanden van 20, 30 of 40 km staat open voor iedereen, die op 31-12-2005 12 jaar of ouder is. Voor de 50 km geldt dat men op 31-12-2005 16 jaar of ouder dient te zijn.

De 52e Internationale Vierdaagse Wandeltochten Apeldoorn wordt dit jaar van 12 juli t/m15 juli gehouden.
Provincie:
Tag(s):