vrijdag, 16. september 2005 - 9:43

66% denkt aan financiële teruggang bij basisverzekering

Deze dagen valt bij veel Nederlanders het aanvraagformulier voor de zorgtoeslag in de brievenbus, ruim drie maanden voor de invoering van de nieuwe Basisverzekering. De overheid, zorgverzekeraars en andere partijen hebben de afgelopen maanden diverse voorlichtings- en reclamecampagnes gevoerd om de Nederlander te informeren over deze verandering in het zorgstelsel. Daarnaast is er in de media volop aandacht geweest voor de kosten van de Basisverzekering.

Uit een recent onderzoek uitgevoerd door MarketResponse blijkt dat tweederde van de respondenten verwacht er financieel op achteruit te gaan.
In het onderzoek werd ook gekeken naar de kennis van Nederlanders over de Basisverzekering en de verwachtingen ten aanzien van de eigen situatie.
Het onderzoek is uitgevoerd onder 350 personen van 18 jaar en ouder.

Met de kennis van de Nederlanders over de Basisverzekering zit het wel goed; vrijwel iedereen is op de hoogte van deze verandering in het zorgstelsel en weet in grote lijnen
wat de Basisverzekering inhoudt.
Een ruime meerderheid van alle respondenten, met name ziekenfondsverzekerden, verwacht er als gevolg van de invoering van de Basisverzekering financieel op achteruit te gaan.

Zorgverzekeraars kunnen zich opmaken voor een zeer druk seizoen. Voor bijna 40 procent van de respondenten is de invoering van de Basisverzekering reden zich te gaan oriënteren op een (nieuwe) verzekeraar. Uitgaande van twee offerte-aanvragen per huishouden dat zich oriënteert, betekent dit dat zorgverzekeraars in de komende periode enkele miljoenen offerte-aanvragen moeten verwerken. Deze offerte-aanvragen komen nog bovenop de offertes
die half december bij alle eigen verzekerden op de mat moeten vallen.

Uiteindelijk verwacht 9 procent van de respondenten daadwerkelijk van verzekeraar te wisselen.

Van alle respondenten is 93 procent ervan op de hoogte dat per 1 januari 2006 de Basisverzekering wordt ingevoerd. De intensieve voorlichting en de ruime media-aandacht
voor de Basisverzekering is aan 7 procent voorbijgegaan, met name personen uit de lagere welstandsklassen.
Ook de inhoudelijke bekendheid met de Basisverzekering is hoog; degenen die op de hoogte zijn van de invoering weten in grote lijnen wat de verandering inhoudt. Meest bekende
aspecten (geholpen vraagstelling) zijn: het verdwijnen van het verschil tussen ziekenfonds- en particulier verzekerden (94 procent), de verplichting voor iedereen in Nederland om verzekerd te zijn via de Basisverzekering (93 procent) en het feit dat de Basisverzekering een standaard verzekering is met de mogelijkheid om een aanvullende verzekering af te sluiten (95 procent).
Specifieke aspecten, zoals de boeteregeling voor niet-verzekerden en de no-claim regeling, zijn veel minder bekend (respectievelijk 45 procent en 71 procent).

De bekendheid met de zorgtoeslag is eveneens hoog. Ruim een kwart (26 procent) van degenen die op de hoogte zijn van de invoering van de Basisverzekering, verwacht in aanmerking te komen voor de zorgtoeslag. Dit zijn met name mensen uit de lagere welstandsklassen, die veelal ziekenfonds verzekerd zijn.

Tweerderde verwacht er financieel op achteruit te gaan als gevolg van de invoering van de Basisverzekering, 10 procent verwacht er op vooruit te gaan en 21 procent denkt dat de
kosten ongeveer gelijk zullen blijven. Relatief veel ziekenfondsverzekerden verwachten er - ondanks de zorgtoeslag- toch op in te leveren.

Voor maar liefst 39 procent is de invoering van de Basisverzekering aanleiding om zich te oriënteren op een zorgverzekering bij een andere verzekeraar. Ongeveer een kwart hiervan is van plan op te zeggen bij de huidige verzekeraar.
Categorie:
Tag(s):