woensdag, 5. oktober 2005 - 19:02

85 miljoen euro extra voor veiligheid N-wegen

Zwolle

Verkeer en Waterstaat trekt per jaar 15 miljoen euro extra uit om provinciale N-wegen in beheer van Rijkswaterstaat veiliger te maken. Het is een van de maatregelen die staan genoemd in een overzicht van het verkeersveiligheidsbeleid dat minister Karla Peijs vandaag naar de Tweede Kamer stuurt.

Het bedrag is bedoeld voor verlichting, vangrails en rotondes en om bermen te verharden en te ontdoen van obstakels. Dit zijn snelle, effectieve en relatief goedkope maatregelen die jaarlijks zo’n tien dodelijke slachtoffers en tachtig ziekenhuisgewonden besparen. Daarnaast wordt de N50 tussen Zwolle en Kampen veiliger gemaakt.
Peijs trekt ook 10 tot 15 miljoen euro uit om hoofdwegen sneller te voorzien van eenvormige wegmarkering. Weggebruikers kunnen daardoor aan de lijnen op de weg beter zien op wat voor weg ze rijden en welke snelheid daarbij hoort. Met het extra geld wordt de invoering van deze zogeheten herkenbaarheidskenmerken verkort van vijftien naar vijf jaar.

©BON
Provincie:
Tag(s):