donderdag, 27. januari 2005 - 10:16

€ 1,3 Miljoen terug naar Apeldoorners

Apeldoorn

Kostenbesparingen in de verwerking van afval vloeien terug naar de bewoners van Apeldoorn.
<BR>De eindafrekening over 2004 staat voor de deur en nu is bekend dat de kosten over 2004 in totaal € 1,3 miljoen lager zijn dan verwacht. Het college stelt voor 2004 daarom lagere tarieven voor dan in de vooraanslag voor 2004 waren opgenomen. Daardoor zal gemiddeld de definitieve aanslag over 2004
<BR>€ 28,- lager uitkomen dan in 2003.

De kostenverlaging van €1,3 mln is voor € 0,6 mln incidenteel en voor € 0,7 mln het gevolg van de diftarmaatregelen die met ingang van 2004 van kracht zijn geworden. Zo was sprake van een sterker dan verwachte afname van de verwerkingskosten voor grofvuil en gft-afval én een hogere opbrengst voor oud papier. Bij de vaststelling van de tarieven voor 2005 is ook met dit effect rekening gehouden.

De tariefopbouw voor 2004 is gelijk gebleven aan die waarmee eerder gerekend werd voor 2004. Dat betekent dat de verdeling van het vastrecht over 1, 2– en meerpersoonshuishoudens in 2004 gelijk is gebleven en dat de onderlinge verhouding tussen de variabele tarieven voor het aangeboden afval ook gelijk is gebleven. Voor 2005 is gekozen het verschil tussen 1, 2– en meerpersoonhuishoudens in het vaste tarief te verkleinen.

In 2004 zijn de containers vaker aangeboden dan op voorhand was verwacht, terwijl de hoeveelheid afval per container minder was dan verwacht. Gemiddeld genomen hebben huishoudens dus hun afval minder hard aangestampt dan waarmee in de tarieven rekening was gehouden. Omdat de kosten van afvalverwerking afgerekend worden per gewicht en niet per volume, kan het tarief per aanbieding worden verlaagd in 2004.

In 2005 gaan de tarieven per aanbieding weer terug naar het niveau van de oude tarieven van 2004 omdat de extra dekking die daaruit in het variable tarief ontstaat gebruikt wordt om de verhouding van de vaste heffing voor 1, 2- en meerpersoonshuishoudens dichter bijelkaar te brengen. Uiteindelijk is het doel om dit onderscheid in het vaste deel van de heffing geheel te laten verdwijnen, om verschillen tussen huishoudens dan volledig in het variabele deel van de heffing tot uitdrukking te kunnen laten komen

De wijzigingen in de tarieven over 2004 houden in dat een gemiddeld huishouden wat betreft de kosten van afvalverwerking teruggaat van € 251,- naar € 223,- en dat is een besparing van
€ 28,-. De gemiddelde besparing is dan 11%.
Provincie:
Tag(s):