donderdag, 24. november 2005 - 12:22

€ 20.000,- subsidie voor organisatie Parkmanagement

Vier bedrijventerreinen in Drachten en Gorredijk krijgen samen een organisatie voor parkmanagement. Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân subsidiëren de opzet van de organisatie met een bedrag van € 20.000,-. De vier bedrijventerreinen waar het om gaat zijn Overtoom in Gorredijk en De Haven, Azeven-Zuid en Azeven-Noord in Drachten.

Parkmanagement is het begrip voor ‘het sturen van de inrichting van een bedrijventerrein, het ‘managen’ van voorzieningen en het beheren van openbare ruimten’. Het is voor het eerst dat een overkoepelende Parkmanagementorganisatie (PMO) wordt opgezet in Fryslân.

De vier bedrijventerreinen in Gorredijk en Drachten hebben op verschillende momenten en onafhankelijk van elkaar onderzocht wat de meerwaarde is van een PMO. Per terrein bleken de uitkomsten niet veel te verschillen en daarom besloot men te gaan samenwerken. Onder voorwaarde dat de terreinen zelfstandig blijven, zal de overkoepelende PMO op verschillende terreinen gaan samenwerken om schaalvoordelen te bewerkstelligen. Het gaat dan bijvoorbeeld om beveiliging, bewegwijzering en onderhoud van de openbare ruimte.

Gedeputeerde Staten zijn van mening dat parkmanagement het juiste instrument is om bedrijventerreinen een extra kwaliteitsimpuls te geven. Kwaliteit en uitstraling zijn naast ligging, grondprijs en bereikbaarheid belangrijke factoren in de keuze van een bedrijf om zich ergens te vestigen. De subsidie komt voort uit het Sociaal Economisch Budget (SEB).
Provincie:
Tag(s):