maandag, 14. november 2005 - 17:20

€ 3.180.000 voor woningen Stadsregio Leeuwarden

Leeuwarden

Maandagmiddag 14 november hebben VROM-minister Dekker, burgemeester Dales en gedeputeerde Andriesen in de Achmeatoren in Leeuwarden het Convenant Woningbouwafspraken 2005 – 2010 ondertekend. Het rijk stelt voor de Stadsregio Leeuwarden een budget van € 3.180.000 beschikbaar voor de nieuwbouwproductie van 5300 woningen. Dit is een gemiddeld bedrag van € 600 per woning. De provincie wordt budgethouder.

Het rijk heeft met alle stedelijke regio’s afspraken gemaakt over de verstedelijking tot 2010. Het belangrijkste doel is hierbij de woningmarkt in beweging te brengen door in samenhang de woningproductie aan te jagen, de herstructuring te stimuleren en het huurbeleid te moderniseren. De afspraken voor de Stadsregio Leeuwarden zijn gebaseerd op de gemeentelijke woningbouwprogramma’s voor de periode tot 2010.
Provincie:
Tag(s):