zaterdag, 10. december 2005 - 20:35

€ 90 miljoen voor verkeersveiligheid N33

Groningen

Het Platform N33 (een samenwerkingsverband van gemeenten en provincies) heeft met Minister Karla Peijs een akkoord bereikt over een Rijksbijdrage van € 90 miljoen voor de verdubbeling van de N33. Daarmee kunnen de regionale partners de verkeersveiligheid op de N33 voor 100% oplossen.

De regio is nu zeker van de totale verdubbeling van de N33 (2 x 2 rijstroken autoweg) vanaf de A28 tot de A7. Dit is inclusief de aanpassing van het knooppunt Assen-Zuid door de aanleg van een ¾ klaverblad en een ongelijkvloerse kruising bij Gieten (in plaats van de huidige rotonde). Ook komt er aan beide zijden van de A7 een rotonde in combinatie met een extra lus aan de noordoost kant van het knooppunt. In de komende periode gaan de partners kijken of door bijvoorbeeld slimme aanbesteding of een publiek private samenwerking (PPS) de door de regio gewenste variant nog tot de mogelijkheid behoort. De gewenste variant bestaat uit een klaverblad met een lus bij Assen Zuid en een volledig klaverblad bij de A7.

Een belangrijke reden voor de verdubbeling van de N33 is het verbeteren van de verkeersveiligheid. De doelstelling voor de langere termijn is om, op deze onveilige weg, het aantal verkeersdoden te verminderen met 40 % en het aantal ziekenhuisgewonden met 30 %. De regio zet zich hiernaast ook in op de verbetering van de bereikbaarheid. De bereikbaarheid is vooral van belang voor de verdere regionale economische ontwikkeling en de ontwikkeling van de Veenkoloniën en het Eemsmondgebied.
Provincie:
Tag(s):