maandag, 3. januari 2005 - 11:28

Aandeel flexwerkers neemt af

Voorburg

Het aantal flexwerkers in Nederland neemt af. In 2003 hadden bijna een half miljoen mensen een flexibel arbeidscontract. Dit is een lichte daling ten opzichte van 2002. Vooral jongeren hebben vaak een flexibel contract. Eenderde van de flexwerkers bestaat uit uitzendkrachten, zo blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag heeft gepubliceerd.

Van de werkzame beroepsbevolking werkte in 2003 6,6 procent op basis van een flexibel contract. Dit is bijna eenderde van de flexwerkers. Ruim 100 duizend hadden een contract als oproep- of invalkracht. De overigen verrichten een andere vorm van flexibele arbeid. Eenderde van hen was uitzendkracht.
Provincie:
Tag(s):