woensdag, 26. januari 2005 - 15:32

Aanjaagteam woningbouw-productie

Leeuwarden

De provincie Friesland wil een speciaal aanjaagteam formeren om de woningbouwproductie in Friesland - die volslagen gestagneerd is - vlot te trekken. Het moet een soort vliegende brigade worden, die maatwerk voor gemeenten gaat leveren door per gemeente een aanpak af te spreken om te zorgen dat de woningbouwproductie versneld word.

Op dit moment ligt er voor 12.000 woningen een goedgekeurd bestemmingsplan klaar, maar er wordt niet gebouwd.
Volgens gedeputeerde Andriesen zijn er te veel plannen voor dure woningen. ‘Er is juist behoefte aan betaalbare woningen, voor starters en ouderen, huur én koop. We moeten met zijn allen deze problematiek doorbreken. Duidelijk is dat we in Friesland de zaak niet op slot zetten, ondanks dat de demografische ontwikkeling van Friesland laat zien dat er behoefte is aan minder woningen dan eerder werd gedacht’ aldus Anita Andriesen. ‘We moeten niet minder, maar juist méér bouwen, maar dan in de kwaliteit waar behoefte aan is in de markt. We zullen met gemeenten individueel het gesprek aan gaan over het openbreken van onuitvoerbare plannen’.

Alle partijen uit het veld vragen van de provincie een versterking van de uitvoering van het provinciale woonbeleid. Gedeputeerde Andriesen heeft gisteren aan het college van Gedeputeerde Staten voorgesteld te gaan werken met een speciaal aanjaagteam. ‘We willen de stagnatie doorbreken en alle creativiteit inzetten om de zaak in beweging te brengen en de woningproductie versneld op gang brengen. Helder is dat alle betrokken partijen een deel van de oplossing in huis hebben, maar dat er regie nodig is om de stagnatie te doorbreken. En dat willen we gaan doen.’
©BON / foto: DASfotografie
Provincie:
Tag(s):