woensdag, 9. maart 2005 - 9:37

Aanpak op maat voor veelplegers

Amsterdam

Dinsdag is de gemeente Amsterdam begonnen met een nieuw project, de zogeheten Ketenunits, in de strijd tegen veelplegers en jeugdige criminelen. Justitie, politie en gemeente hebben hun krachten gebundeld met diverse hulpverleningsinstanties. Veelplegers en jonge criminelen krijgen van nu af aan een aanpak op maat, die hen ervan moet weerhouden in herhaling te vallen. De ketenunits staan op vijf lokaties in de stad, in noord, oost, zuid, west en het centrum.

Behalve het Openbaar Ministerie (OM), de gemeente Amsterdam en de politie Amsterdam-Amstelland nemen ook Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Halt, Stichting Reclassering Nederland, Jellinek, Leger des Heils en de GG&GD zitting in de Ketenunits. Ook de omliggende gemeenten Amstelveen, Uithoorn, Aalsmeer, Diemen en Ouder-Amstel nemen deel aan de samenwerking.

Door verschillende organisaties samen te brengen die zich bezighouden met de aanpak van jeugdcriminaliteit, krijgen jongeren die voor het eerst met politie in aanraking komen niet alleen een straf. Hulpverleningsinstanties kijken bijvoorbeeld of er iets mis is op school of thuis. Die aanpak is zowel repressief als preventief. Door de jongeren voortdurend in de gaten te houden en met elkaar samen te werken, kunnen de organisaties hun aanpak op elkaar afstemmen. © BON / Miranda van der Sloot
Provincie:
Tag(s):