vrijdag, 4. november 2005 - 22:32

Aanpak vrijplaatsen in Noord- en Midden-Limburg

Venlo

Politie, gemeenten, Belastingdienst en het Openbaar Ministerie in Noord- en Midden-Limburg hebben vrijdag een convenant ondertekend waarin de aanpak van vrijplaatsen wordt geregeld. Het convenant werd ondertekend door onder andere korpschef van de politie Rookhuijzen, Hoofdofficier van Justitie Swagermann en Directeur-Generaal Thunnissen van de Belastingdienst. Daarnaast hebben de 27 burgemeesters van alle gemeenten in Noord- en Midden-Limburg hun handtekening gezet.

De regio Noord- en Midden-Limburg is hiermee de zesde regio die een convenant sluit met de Belastingdienst in de aanpak van vrijplaatsen, na Rotterdam, Zuid-Limburg, Amsterdam, Midden- en West-Brabant en Den Haag.

Speerpunten van het convenant zijn de onderlinge informatie-uitwisseling en de samenwerking tussen politie, justitie en belastingdienst.

De samenwerking komt voort uit het actieplan vrijplaatsen dat door staatssecretaris Joop Wijn van Financiën in 2004 werd opgesteld. In dit plan worden vrijplaatsen niet meer getolereerd. Eén van de 22 concrete maatregelen in het actieplan betreft het voornemen tot een integrale en overheidsbrede aanpak, waartoe samenwerkingsverbanden worden gesloten met gemeenten, politie, uitvoeringsinstanties en inspecties.
Provincie:
Tag(s):