maandag, 31. januari 2005 - 18:16

Aantal interne onderzoeken Politie Flevoland te hoog

Almere

Korpschef Pier Eringa heeft in zijn toespraak van maandagmorgen, tijdens de beëdiging van 10 nieuwe politiemedewerkers die afkomstig zijn van defensie, vermeld dat het aantal interne onderzoeken te hoog is. In zijn toespraak benadrukte Eringa dat de burger recht heeft op een integer politiekorps en daarop moet kunnen vertrouwen.

Politie Flevoland scoort, vergeleken met andere korpsen, hoog waar het gaat om het aantal interne onderzoeken. Eringa sprak over 35 van deze onderzoeken op jaarbasis waarvan de helft strafrechtelijk en de andere helft disciplinair is. Dit aantal is te hoog volgens de korpschef, maar het cijfer is mede ontstaan doordat het korps actief is in de aanpak van misstanden. Daarbij komt dat er veel jonge en enthousiaste medewerkers bij het korps werken die in het heetst van de strijd soms wel eens in de fout gaan.

De misstappen van politiefunctionarissen variëren van het lekken van informatie, verkeerd gebruik van internet, tot het verduisteren van goederen. 'Door de stevige aanpak bij deze feiten zijn we ook het korps waar het meest zorgvuldig met internetgebruik wordt omgegaan. Als uit een onderzoek blijkt dat de betrokken politieambtenaar verwijtbaar gedrag heeft getoond dan volgt een maatregel. Die kan liggen tussen een corrigerend gesprek tot ontslag.
Provincie:
Tag(s):