zondag, 26. juni 2005 - 0:02

Aantal RIAGG klanten stijgt

Zwolle

Het aantal Zwollenaren dat afgelopen jaar een hulpvraag bij het RIAGG indiende is met ruim elf procent gestegen. Deze opmerkelijke stijging is voor een deel het gevolg van de negatieve gevolgen van onze welvaart. De verwachting voor de nabije toekomst ziet er niet rooskleurig uit. In cijfers uitgedrukt geeft 2004 aan dat ruim 8000 klanten uit Zwolle en omgeving (RIAGG heeft immers nevenvestigingen in Hardenberg en Steenwijk) zich voor behandeling bij het RIAGG Zwolle hebben gemeld.

Het aantal behandelcontacten steeg explosief; van ruim zestigduizend in 2003 naar bijna tachtigduizend het afgelopen jaar. RIAGG bestuurder Ernst Klunder stelt vast dat de Zwolse cijfers een duidelijke overeenkomst met de landelijke ontwikkelingen laten zien. Zo is een toenemende hulpvraag voor eet- en angststoornissen ook landelijk merkbaar. Ondanks een doelmatiger manier van werken zijn er bij het RIAGG Zwolle nog steeds wachtlijsten.

Lijsten die in de nabije toekomst, met een vergrijzingsgolf in aantocht, moeilijk in snel tempo weg te werken zullen zijn. Daar staat tegenover dat de efficiente werkwijze bij het RIAGG, zoals relatief kortlopende contacten, bijdragen aan een snelle terugkeer van patiënten in hun normale maatschappelijke patroon.

© BON/Tekst: MediaHuis Zwolle
Provincie:
Tag(s):