donderdag, 12. mei 2005 - 8:10

Aanvullende ziektekostenverzekering voor minima

Vanaf 1 juli 2005 kunnen Tilburgers met een minimum-inkomen deelnemen aan een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering. Dit zijn de gemeente en de zorgverzekeraars CZ en VGZ overeengekomen. Het gaat om mensen met een inkomen dat niet hoger ligt dan 110% van het minimumloon en die al bij CZ of VGZ verzekerd zijn. Wethouder Mevis: “Soms komen mensen flink in de financiële problemen als ze medische hulp nodig hebben. Wij hopen met de invoering van de collectieve aanvullende verzekering te bereiken dat meer mensen met een laag inkomen een aanvullende verzekering afsluiten en gebruik gaan maken van hun recht op vergoeding van bepaalde medische kosten'.

Landelijk heeft ongeveer 95% van alle ziekenfondsverzekerden een aanvullende verzekering, terwijl dat voor bijvoorbeeld bijstandsgerechtigden minder dan 75% is.
Het contract met CZ en VGZ biedt mensen die bij CZ en VGZ verzekerd zijn en die tot de doelgroep behoren grote voordelen. Deelname betekent een aanzienlijke uitbreiding van het ziektekostenpakket. Tot de uitbreiding behoren een hogere vergoeding voor tandheelkundige voorzieningen en voor brillen en lenzen. Het contract zal in de tweede helft van mei worden getekend.
Deelnemers betalen zelf € 15,85 per maand. Daarnaast betaalt de gemeente € 7,90 van de premie. Dit houdt overigens wel in dat de gemeente voorzieningen die opgenomen zijn in het collectieve pakket niet langer vanuit de bijzondere bijstand vergoedt.
Uit landelijke ervaringsgegevens is af te leiden dat in Tilburg bij benadering 7000 personen gebruik gaan maken van deze verzekeringsmogelijkheid. Doelgroepen die hiervoor in aanmerking komen worden op korte termijn geïnformeerd over de collectieve aanvullende verzekering. Deze voorziening is één maatregel in het totale minimabeleid van de gemeente. © BON / Miranda van der Sloot
Provincie:
Tag(s):