maandag, 4. juli 2005 - 18:33

Acceptatie homoseksualiteit toegenomen

Hilversum

De tolerantie ten opzichte van homoseksualiteit is sinds 1998 in Nederland waarneembaar gestegen, ook bij groepen die er in het verleden principieel tegen waren. Dit blijkt uit de Maatschappelijke Barometer, een continu representatief opinieonderzoek naar wat er in de maatschappij leeft.

Het onderzoek is door bureau Motivaction uitgevoerd in samenwerking met Netwerk.

Onder druk
Uit het onderzoek blijkt verder dat de acceptatie van homoseksualiteit in de grote steden, waar veel allochtonen wonen, wel onder druk komt te staan. Een overgrote meerderheid van de Nederlanders is bezorgd over agressie tegen homoseksuelen.

Dezelfde rechten
83 procent van de bevolking vindt dat homoseksuele mannen en vrouwen dezelfde rechten moeten kunnen hebben als een getrouwde man en vrouw. 80 procent vindt dat twee mannen of twee vrouwen prima in staat zijn om kinderen op te voeden.

Negatief
Een grote minderheid van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders is negatief over homoseksualiteit. Een groeiend aantal homoseksuelen voelt zich bedreigd door de toegenomen agressie van voornamelijk allochtone jongeren.

Normaal menselijk verschijnsel
Drie procent van de bevolking geeft aan homoseksueel te zijn en nog eens drie procent biseksueel. 79 procent vindt homoseksualiteit een normaal menselijk verschijnsel, vier procent ziet het als een ziekte, vier procent als een modeverschijnsel en één procent als een straf van God.
Categorie:
Tag(s):