dinsdag, 12. april 2005 - 17:09

Actie ‘Schoon Strand’ van start

Texel

Bijna 600 scholieren gaan woensdag 20 april het Texels strand schoonmaken. Het zijn de leerlingen van de klassen 1, 2 en 3 van openbare scholengemeenschap De Hogeberg uit Den Burg. Zij zullen de hele westkust tussen de De Mok (zuidpunt) en paal 33 (noordpunt) ontdoen van aangespoelde rommel. De gemeente Texel staat positief tegenover deze actie, die een initiatief is van de school.

De opzet is om met deze actie een groot geldbedrag bijeen te brengen voor goede doelen zoals het vakantiehuis voor zwaar gehandicapten Het Tesselhuus (waar de helft van de totale opbrengst heengaat) de kankerbestrijding, Warchild, dierenbescherming en Unicef. Daarnaast wordt door sorteren, tellen, wegen en identificeren van het vuil meegewerkt aan het Coastwatch-onderzoek dat is bedoeld om de herkomst van het aangespoelde vuil te achterhalen. De uitkomsten van het onderzoek zullen worden gebruikt voor regelgeving en andere maatregelen die aan het dumpen van rommel in de Noordzee een eind moeten maken.

Vanaf 8 april kunnen de Texelaars erop rekenen dat zij scholieren aan deur krijgen die hen vragen de actie te sponsoren door het kopen van schoon strand voor één euro per strekkende meter. De bedoeling is dat men op het aangeboden aandeel het aantal meters dat men wil sponsoren invult en het verschuldigde bedrag meteen betaalt aan de leerling. Op een andere wijze zal daarnaast het bedrijfsleven worden gevraagd de actie met een substantieel bedrag te steunen met als argument dat een schoon strand van belang is voor het toerisme en dus voor de lokale economie. Door bootdienst TESO en de gemeente Texel zijn al bijdragen toegezegd. Het startschoot voor de strandschoonmaak wordt gegeven op 20 april om 9.00 uur bij eb. Om 13.00 uur moet het karwei erop zitten. © BON / Miranda van der Sloot
Provincie:
Tag(s):