vrijdag, 2. december 2005 - 23:09

Actievoerders ‘wapenen’ zich tegen bomenkap

Onderbanken

De zes hectare bosgebied aan de rand van Schinveld mag gekapt worden. Dit heeft de Raad van State vrijdagmiddag beslist. Verwacht wordt dat op zeer korte termijn door defensie met de kap van het bosperceel, dat in de vliegroute van de NAVO-basis in Geilenkirchen ligt, wordt begonnen. Actievoerders van het Groenfront laten via hun website weten dat ‘ze vastbesloten zijn alles op alles te zetten om de kap fysiek onmogelijk te maken’. Hiermee lijkt na jaren van getouwtrek eindelijk een beslissing te zijn geforceerd.

De bevolking van de gemeente Onderbanken, waar Schinveld onder valt, is fel tegen de voorgestelde bomenkap. Het liefst zien de bewoners dat de vliegbasis met de lawaaiige AWACS-toestellen, die hier vandaan vertrekken, wordt gesloten. De bewoners zijn bang dat door de bomenkap de geluidsoverlast alleen maar toe zal nemen.

Het afzagen van de te hoge bomen is nodig vanuit het oogpunt van veiligheid voor de vliegtuigen volgens minister Sybilla Dekker van VROM. De minister heeft in een eerder stadium een NIMBY-verzoek bij de gemeente ingediend om een vrijstelling te krijgen voor het betreffende bosgebied. Die heeft ze niet gekregen. Uiteindelijk besliste de Raad van State anders.

De minister heeft verklaard dat de geluidsoverlast niet zal toenemen door de lagere vliegroute. Ook heeft ze toegezegd dat er op een ander locatie een vervangend bosperceel van 6 hectare zal worden aangelegd.
Provincie:
Tag(s):