zaterdag, 19. november 2005 - 18:12

‘Berne foardacht’

Wommels

Afgelopen vrijdagavond werd de jaarlijkse ‘Berne foardacht’ voor leerlingen van de basisscholen uit de gemeente Littenseradiel gehouden. Ruim 300 kinderen, pappa's, mama's, pake's, beppe's en een jury luisterden aandachtig na de door de kinderen voorgedragen Friese gedichten.

In totaal deden 53 kinderen mee, 27 uit groep 5 en 6 en 26 uit groep 7 en 8. Van groep 5 en 6 werd het gedicht "Myn earste snoek" van Rixt v/d Weide uit Wommels als beste benoemd. Van de leerlingen uit groep 7 en 8 was het Sjoerd-Theo v/d Hem uit Jorwert met het gedicht "Sij" de beste. Beiden kregen van de organisatie een boek aangeboden.
Provincie:
Tag(s):