donderdag, 13. oktober 2005 - 20:01

‘Boze wolven en kleine meisjes’

Groningen

Gemeente Groningen (GGD) en de Regiopolitie Groningen hebben donderdag tijdens een werkconferentie afspraken gemaakt over de aanpak van problemen rond loverboys Belangrijkste uitkomst van de conferentie is dat Regiopolitie en de gemeente het voortouw nemen om de samenwerking met de diverse instellingen gestalte te geven. De samenwerking zal zich richten op programma’s voor preventie op scholen, (vroeg)signalering en de repressieve aanpak. Speciale aandacht wordt besteed aan specifieke doelgroepen en de wisselwerking tussen preventieve -, hulpverlenings- en repressieve activiteiten.

Probleem bij de beschrijving en aanpak van de problematiek is dat er geen exacte en recente cijfers voorhanden zijn. Wel zijn er bij de diverse instanties sterke aanwijzingen en concrete gevallen bekend dat meisjes verleid worden en vervolgens financieel worden uitgebuit, waaronder in de prostitutie. Loverboyproblematiek kent raakvlakken met veiligheid, openbare orde, welzijn en jeugd(gezondheids)zorg. De conferentie wordt gezien als een impuls voor de aanpak van de problematiek. Het komende jaar wordt ingezet op deskundigheidsbevordering binnen de betrokken organisaties en weerbaarheidstrainingen voor jonge meiden. ©BON - foto: FBF.nl
Provincie:
Tag(s):