woensdag, 30. november 2005 - 21:42

‘Een ploeg van goud’

Swalmen

‘Een ploeg van goud’ is de titel van het boek dat meerdere verhalen bevat van mensen met een verstandelijke handicap die een zorgtraject volgen op een zorgboerderij. In het kader van de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning wil het Landelijke Steunpunt Landbouw en Zorg laten zien welke kansen de zogboerderij biedt. Een boek met ervaringsverhalen werd daarom tijdens een landelijke actie door de zorgboerderijen uitgereikt aan gemeentevertegenwoordigers. Het boek geeft weer wat de (meer)waarde van zorgopvang op een boerderij is.

Op zorgboerderij de Asselterhof in het pittoreske Asselt werden door de familie Dings woensdag ook een aantal exemplaren van het boek uitgereikt aan twee gemeenteambtenaren van de gemeenten Swalmen en Beesel. De monumentale boerderij van de familie Dings heeft een dagbestedingprogramma voor ongeveer 30 personen met een verstandelijke beperking of autistisch gedrag.

'Het is moeilijk om te overleven in de agrarische sector', vandaar dat ze er 8 jaar geleden voor hebben gekozen om een zorgboerderij te starten, laat Germa Dings weten die zelf in de zorg heeft gewerkt. Samen met haar man en twee kinderen runnen ze de boerderij waar van maandag tot en met zaterdag een dagbestedingprogramma is samengesteld. De jongeren helpen o.a. mee met het voederen en verzorgen van het vee en het opruimen van de stallen.

Na de uitreiking van de boeken werd er een kijkje genomen op de boerderij. Helaas konden niet alle gemeentevertegenwoordigers deze dag aanwezig zijn, maar ook zij zullen een exemplaar tegemoet kunnen zien.
Provincie:
Tag(s):