zondag, 20. november 2005 - 10:00

‘Nooit meer hetzelfde’

Middelburg

Jaarlijks vinden er in Nederland vele ernstige verkeersongelukken plaats die blijvend letsel veroorzaken en soms zelfs een dodelijke afloop hebben. Voor de slachtoffers, nabestaanden en hun omgeving is het leven daarna ‘Nooit meer hetzelfde’. Slachtofferhulp Nederland en de Vereniging Verkeersslachtoffers organiseren dit jaar voor de 10e keer een herdenkingsbijeenkomst van verkeersslachtoffers.

De niet religieuze dienst is zondagmiddag gehouden in de Nieuwe kerk in Middelbrug. Overal ter wereld vinden bijeenkomsten plaats zoals bijvoorbeeld in: Engeland, Luxemburg, Oostenrijk, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Duitsland, Libanon, Israël, Zuid-Afrika, Brazilië, Australië.

Tijdens de bijeenkomst konden nabestaanden, hulpverleners en politie praten over hun ervaringen, vonden ze troost en steun bij elkaar en werd er gesproken over de verkeersveiligheid.
Provincie:
Tag(s):