maandag, 10. oktober 2005 - 9:17

“gesloten kist�

Amstelveen

In Nederland komt het nog te vaak voor dat nabestaanden geen afscheid kunnen nemen van hun dierbare overledene. Er is dan sprake van een “gesloten kist�. Een gesloten kist komt voornamelijk voor bij een overlijden ten gevolge van een ongeval of door suïcide. Veel politiefunctionarissen, uitvaartondernemers en veel mortuariumbeheerders hebben geen kennis van of hebben geen inzicht in het restaureren van overledenen. Daardoor krijgen nabestaanden met regelmaat te horen dat de aard van het trauma te erg is en “dat er niets meer aan gedaan kan worden�.

Door de Landelijke Overledenen Restauratieservice van Via Unitas, onderdeel van Rouwtransport Maartensdijk, kan in veel gevallen een “gesloten kist� voorkomen worden. Het afscheid nemen van een overledene is zeer belangrijk voor nabestaanden. Het kunnen zien van een dierbare overledene helpt bijna altijd mee in een goede start van het rouwproces van nabestaanden.

Het herkenbaar zijn van de overledene is ook van groot belang voor politiefunctionarissen en de gemeentelijke lijkschouwer. Het kunnen tonen van de overledene aan de nabestaanden en het herkennen / identificeren maakt deel uit van het onderzoek.

Helaas is het restaureren van een overledene niet altijd mogelijk. Het kan voorkomen dat de aard van trauma te ernstig is waardoor een restauratie niet te realiseren is.
Echter, vaak zijn ernstige trauma’s wel goed te restaureren.

Door de Landelijke Overledenen Restauratieservice van Via Unitas hebben nabestaanden, politiefunctionarissen en uitvaartondernemers een laagdrempelige mogelijkheid om een deskundige in te schakelen. Deze beoordeelt of een restauratie mogelijk is en voert de restauratie uit.
Categorie:
Tag(s):